شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اين جا جايي است براي ديدن نظر مردم

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال

étoile

+ طرفدار کدووم کشورين تو جام جهاني؟فک ميکنيد کي قهرمان ميشه؟
étoile
93/6/10
étoile
من که فقط برزيييييييييييييييييييييييل...برزيل هم قهرمان ميشه..
وستا
فقط ايران
آرزانتين و فرانسه و آلمان يا هلند
reyhaneh☪
ايران
مريم ㋡
ايران
اسپايکا
آلمان :دي
étoile
محمدx-(
تسبیح دیجیتال
گروه نظر شما چيست؟نظر سنجي
از ساعت 0 تا 23
vertical_align_top