شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اين جا جايي است براي ديدن نظر مردم

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج

étoile

+ از چه اسمايي خوشتون مياد؟
اسمهايي بيشتر دو قسمتي مانند محمد مبين يا احمد رضا
مريم ㋡
نازنين زهرا
اسپايکا
ستاره.. رها.. نيلوفر .. اسماي ک پ داره.. مثل پرند.. پريا.. پرنيا.. پرنيان... و ..
étoile
:‏)‏
تسبیح دیجیتال
گروه نظر شما چيست؟نظر سنجي
از ساعت 0 تا 23
vertical_align_top